محمد رضا دشتي اردكاني رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: با امضا تفاهم نامه دفاتر اسناد رسمي از ارسال تصوير وكالت نامه به سازمان امور مالياتي معاف مي شوند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، دشتي اردكاني در اين خصوص توضيح داد: روز جاري به دنبال برگزاري جلسه اي در سازمان امور مالياتي با حضور نمايندگان آن سازمان، مديران و كارشناسان فني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نمايندگان كانون سردفتران و دفترياران پيرامون ارسال تصوير اسناد وكالت (تبصره 3 ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم) توافق ابتدايي مبني بر دريافت اين گونه اسناد از سامانه ثبت الكترونيك از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عمل آمد به گونه اي كه در صورت نهايي شدن اين توافق از هدر رفت بيش از 5 ميليون برگ كاغذ (تصوير اسناد وكالت) جلوگيري مي شود.

 

وي افزود: جلسه ديگري روز چهارشنبه هفته جاري در سازمان امور مالياتي تشكيل مي شود تا طي آن پيش نويس تفاهم نامه تهيه گردد.

اخبار اين جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع : دفترخانه اسناد رسمي 182 تبريزرییس کانون سردفتران و دفتریاران: با امضا تفاهم نامه، دفاتر اسناد رسمی از ارسال تصویر وکالت نامه به س
برچسب ها : اسناد ,سازمان ,نامه ,سردفتران ,امور ,مالياتي ,امور مالياتي ,سازمان امور ,كانون سردفتران ,املاك كشور ,اسناد وكالت ,تصوير اسناد وكالت